NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Deklaracja dostępności serwisu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Deklaracja dostępności serwisu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

A+ A-

 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.nist.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Część filmów nie posiada napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosława Mikołajczyk, adres poczty elektronicznej miroslawa.mikolajczyk@nist.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 510 872 795 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego ul. Zielona 18, 90-601 Łódź

Budynek położony jest w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Zielonej. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części miasta. Najbliższy przystanek ul. Zielona/Gdańska  - przystanek tramwajowy  Dojazd liniami: 9,12,13, 15,17, które obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi. Dostęp do przystanków przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie. Do budynku prowadzi jedno wyraźnie oznaczone tablicą wejście od ul. Zielonej z zamontowanym domofonem.

Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej. Tą drogą można dostać się do sali konferencyjnej oraz sekretariatu. Wejście umożliwia poruszania się osobom na wózku, brak progów przy wejściu do pomieszczeń. W budynku znajduje plansza z rozkładem pomieszczeń oraz etykieta  służąca odtworzeniu notatki głosowej. Sekretariat znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego budynku. Trasa wolna od przeszkód. Do budynku przynależą 3 bezpłatne miejsca parkingowe. Brak windy - obsługa interesantów znajduje się na parterze budynku.

Toalety znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego