NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia stacjonarne » Bezpłatne szkolenie stacjonarne - „Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w ujęciu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie” - 2 lutego 2023 r., Szczecin

Bezpłatne szkolenie stacjonarne - „Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w ujęciu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie” - 2 lutego 2023 r., Szczecin

A+ A-

2 lutego 2023 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w ujęciu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie”.

Podczas szkolenia, prowadzący – Pan Dawid Czesyk – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przedstawił zasady sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym w ramach obowiązującego porządku prawnego. Opowiedział o doświadczeniach nadzorczych w zakresie rozwiązań przewidzianych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Przybliżone zostały ponadto doświadczenia nadzorcze w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych oraz technik legislacyjnych stosowanych przy ustalaniu zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 osób.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego