NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Bezpłatne szkolenie on-line- pn. „Syndrom wypalenia zawodowego pracowników samorządowych i jego skutki”, 14 kwietnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Syndrom wypalenia zawodowego pracowników samorządowych i jego skutki”, które odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00-10:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bezpłatne szkolenie on-line pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą realizacji inwestycji w jst” 30 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą realizacji inwestycji w jst", które odbędzie się 30 marca 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ekspert ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Bezpłatne szkolenie on-line -"Dotacje oświatowe z budżetu jst" -24 marca 2023 r. Chełm

Informujemy, że szkolenie planowane stacjonarnie w Chełmie, obędzie się w formule on-line w dniu 24 marca 2023r. Wszyscy zapisani uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach w osobnym mailem. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie pn." Dotacje oświatowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego", które odbędzie się 24 marca 2023 r., na platformie Ciso-Webex. Prowadzenie: Katarzyna Kułakowska Główny Inspektor w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

Bezpłatne szkolenie on-line pn. „Prosty język - trudna sprawa!" 23 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Prosty język - trudna sprawa!", które odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Szybalska-Idzik - lider prostego języka w systemie Funduszy Europejskich. Trener wewnętrzny i redaktor biuletynu Funduszy Europejskich „eFEkty”.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej w postępowania administracyjnym i sądowo-administracyjnym" -23 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Wstrzymanie ostatecznej decyzji administracyjnej w postępowania administracyjnym i sądowo-administracyjnym”, które odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 12:00-13:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie on-line- "ABC Dostępności" - 22 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „ABC Dostępności”, które odbędzie się 22 marca 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agnieszka Palenik - Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" - 22 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg", które odbędzie się 22 marca 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Pozostawienie wniosku bez rozpoznania i odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego" - 16 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Pozostawienie wniosku bez rozpoznania i odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego”, które odbędzie się 16 marca 2023 r. w godz. 12:00-13:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Syndrom wypalenia zawodowego pracowników samorządowych i jego skutki” - 16 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został ukończony. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ! NOWY TERMIN 16.03.2023 R. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Syndrom wypalenia zawodowego pracowników samorządowych i jego skutki”, które odbędzie się  16 marca 2023 r. w godz. 9:00-10:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego" - 15 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego", które odbędzie się 15 marca 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego" - 15 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego", które odbędzie się 15 marca 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Komunikacja interpersonalna kadry samorządowej” - 10 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Komunikacja interpersonalna kadry samorządowej”, które odbędzie się  10 marca 2023 r. w godz. 9:00-10:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy przez organ JST w postępowaniu dostępowym" - 9 marca 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy przez organ JST w postępowaniu dostępowym”, które odbędzie się 9 marca 2023 r. w godz. 12:00-13:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Udzielanie zamówienia w częściach" - 8 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Udzielanie zamówienia w częściach", które odbędzie się 8 marca 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Szkolenie on-line -"Szkolenie z ochrony przed cyberzagrożeniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Phishing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji" 3 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Szkolenie z ochrony przed cyberzagrożeniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Phishing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji", które odbędzie się 3 marca 2023 r., w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Wypadki przy pracy/w drodze do pracy i ich konsekwencje - z perspektywy jst jako pracodawcy" - 3 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Wypadki przy pracy/w drodze do pracy i ich konsekwencje - z perspektywy jst jako pracodawcy”, które odbędzie się  3 marca 2023 r. w godz. 9:00-10:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej" - 2 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Postępowanie przed organem JST o wznowienie postępowania”, które odbędzie się 2 marca 2023 r. w godz. 12:00-13:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Formy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego" - 1 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Formy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego", które odbędzie się 1 marca 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Dostęp do informacji publicznej" - 1 marca 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Dostęp do informacji publicznej", które odbędzie się 1 marca 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Koncepcje w podejściu urzędnika do osób starszych - problemy i rozwiązania - 24 lutego 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Koncepcje w podejściu urzędnika do osób starszych - problemy i rozwiązania”, które odbędzie się  24 lutego 2023 r. w godz. 9:00-10:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1-20   21-40   41-60   ...   521-534  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego