NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Bezpłatne szkolenie on-line - pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego" - 28 lutego 2024 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego", które odbędzie się 28 lutego 2024 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przemysław Iżycki -prawnik, nauczyciel akademicki.

Bezpłatne szkolenie on-line -pn. „Dostęp do informacji publicznej" - 23 lutego 2024 r

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Dostęp do informacji publicznej", które odbędzie się 23 lutego 2024 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przemysław Iżycki -prawnik, nauczyciel akademicki.

Bezpłatne szkolenie on-line pn." Zasoby polskiej statystyki publicznej. Bank Danych Lokalnych"- 21 lutego 2024 r.

Nabór na szkolenie został zakończony, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Zasoby polskiej statystyki publicznej. Bank Danych Lokalnych”, które odbędzie się 21 lutego 2024 r., w godz. 10.00-13.15 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Luchowska, Aleksandra Krupińska, Renata Olczyk-Skóra z Urzędu Statystycznego.

Bezpłatne szkolenie on-line pn." Zasoby polskiej statystyki publicznej. Bank Danych Lokalnych"- 14 lutego 2024 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Zasoby polskiej statystyki publicznej. Bank Danych Lokalnych”, które odbędzie się 14 lutego 2024 r., w godz. 10.00-13.15 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Luchowska, Aleksandra Krupińska, Renata Olczyk-Skóra z Urzędu Statystycznego.

Bezpłatne szkolenie on-line pn. „Prosty język - trudna sprawa!" -8 lutego 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Prosty język - trudna sprawa!", które odbędzie się 8 lutego 2024 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Szybalska-Idzik - lider prostego języka w systemie Funduszy Europejskich. Trener wewnętrzny i redaktor biuletynu Funduszy Europejskich „eFEkty”, Naczelnik Wydziału Wydział Wydawnictw i Edukacji Społecznej Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "ABC Dostępności" - 7 lutego 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „ABC Dostępności”, które odbędzie się 7 lutego 2024 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agnieszka Palenik - Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Obsługa wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby dodatku osłonowego"- 2 lutego 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Obsługa wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby dodatku osłonowego” które odbędzie się 2 lutego 2024 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie : Danuta Sopalska -Zastępca Naczelnika Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. „Udogodnienia dla instytucji w zakresie udostępniania danych ze zbiorów ZUS. Elektroniczny wniosek OK-WUD” 29 stycznia 2024 r.

Zmiana terminu szkolenia. Nowa data 29 stycznia 2024 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Udogodnienia dla instytucji w zakresie udostępniania danych ze zbiorów ZUS. Elektroniczny wniosek OK-WUD” które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Stępień – Brząkała - opiekun płatnika strategicznego w II Oddziale ZUS w Łodzi. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników jst z województwa łódzkiego.

Bezpłatne szkolenie on-line- "Ochrona Danych Osobowych w systemach teleinformatycznych – jak wdrażać systemy IT zgodnie z RODO" - 26 stycznia 2024 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Ochrona Danych Osobowych w systemach teleinformatycznych – jak wdrażać systemy IT zgodnie z RODO", które odbędzie się 26 stycznia 2024 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej" - 19 stycznia 2024 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej", które odbędzie się 19 stycznia 2024 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line -pn. „Zgromadzenia publiczne - zagadnienia prawne" - 17 stycznia 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Zgromadzenia publiczne - zagadnienia prawne" ,które odbędzie się 17 stycznia 2024 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn." System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – wymagania i regulacje prawne"- 12 stycznia 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – wymagania i regulacje prawne", które odbędzie się 12 stycznia 2024 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Obsługa wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby dodatku osłonowego"- 11 stycznia 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Obsługa wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby dodatku osłonowego” które odbędzie się 11 stycznia 2024 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Stępień – Brząkała - opiekun płatnika strategicznego w II Oddziale ZUS w Łodzi. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników jst z województwa łódzkiego.

Bezpłatne szkolenie on-line -pn. „Dostęp do informacji publicznej" - 10 stycznia 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Dostęp do informacji publicznej", które odbędzie się 10 stycznia 2024 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line - pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego" - 20 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego", które odbędzie się 20 grudnia 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Szkolenie z ochrony przed cyberzagrożeniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Phishing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji"- 18 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Szkolenie z ochrony przed cyberzagrożeniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Phishing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji", które odbędzie się 18 grudnia 2023 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej" - 15 grudnia 2023 r.

Zmiana terminu ! Szkolenie zaplanowane na 12 grudnia 2023 r. , odbędzie się 15 grudnia 2023 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej", które odbędzie się 15 grudnia 2023 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "ABC Dostępności" - 14 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „ABC Dostępności”, które odbędzie się 14 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agnieszka Palenik - Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Plany ogólne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r." - 13 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Plany ogólne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r.", które odbędzie się 13 grudnia 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line pn. „Prosty język - trudna sprawa!" -13 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Zmiana terminu szkolenia ! Szkolenie planowane na 30.11.2023 odbędzie się 13.12.2023. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Prosty język - trudna sprawa!", które odbędzie się 13 grudnia 2023 r w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Szybalska-Idzik - lider prostego języka w systemie Funduszy Europejskich. Trener wewnętrzny i redaktor biuletynu Funduszy Europejskich „eFEkty”, Naczelnik Wydziału Wydział Wydawnictw i Edukacji Społecznej Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich.

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   681-681  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego