NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » O Akademii

O Akademii

A+ A-

7 listopada ruszyła III edycja projektu pn. "Akademia Liderów Województwa Łódzkiego"

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.Celem Akademii jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służące przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów, w szczególności w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych.Projekt ma charakter bezpłatny. 

 

Do udziału zachęcamy osoby w przedziale wiekowym 18 - 30 lat zamieszkujące województwo łódzkie w szczególności: młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jst oraz osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie elektronicznie w terminie: 7 listopada br. i potrwa do 27 lutego 2023 r.

Zachęcamy do udziału!

 

 

Ruszyła kolejna edycja projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.Celem Akademii jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służące przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów, w szczególności w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych.Projekt ma charakter bezpłatny. Do udziału zachęcamy osoby w przedziale wiekowym 18 - 30 lat zamieszkujące województwo łódzkie w szczególności: młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jst oraz osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie elektronicznie w terminie: 3 listopada br. i potrwa do 31 stycznia 2022r.

Zachęcamy do udziału!

 

 

Podsumowanie projektu pilotażowego pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

[PDF 223 KB] Regulamin projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” - pierwsza edycja

[PDF 267 KB] Regulamin projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”
[PDF 224 KB] zmiana_Regulamin projektu ALWŁ_druga edycja_zmiana.pdf


W dniach 19 kwietnia 2021 r. - 5 maja 2021 r. odbywała się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Zajęcia, które rozpoczęły się 29 maja br. i potrwały do 5 września br., miały charakter bezpłatny. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. W pierwszej edycji projektu wzięły  udział osoby w przedziale wiekowym 18-25 lat zamieszkujące województwo łódzkie.

Celem projektu było przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji. Projekt realizowany był w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz zdalnie) .

Zrealizowano 5 zjazdów weekendowych, podczas których eksperci/praktycy podzielili się wiedzą m.in. zarządzania projektami, planowania kariery, autoprezentacji, konsultacji społecznych oraz warsztaty praktyczne w sierpniu br. Podsumowanie projektu nastąpiło 11 wrzesnia br. podczas Forum Promocji Województwa Łódzkiego. Osoby, które otrzymały certyfikat ukończenia Akademii, mogą ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

 

Konferencja inaugurująca plotażowy projekt pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

15 kwietnia 2021 r. podczas konferencji prasowej Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pani dr Iwona Wieczorek oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber podpisali list intencyjny dotyczący projektu pilotażowego pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.
Celem projektu, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, aby przygotować uczestników Projektu do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Akademia dedykowana jest w szczególności młodym radnym, studentom, uczniom, członkom młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych. Udział w Projekcie ma charakter nieodpłatny.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego