NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukowe


Zaproszenie na spotkanie KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast, 24 kwietnia 2024 r., Warszawa

W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli wsi, miast i gmin, odpowiedzialnych za projekty społeczne, kulturalne i międzynarodowe, a także miejskich aktywistów i animatorów kultury, którzy chcieliby zaangażować swoje miasta w program „Bałtyckie Perły Kultury” na spotkanie KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast.

Konferencja "Rola dyplomacji samorządowej we współpracy międzynarodowej", 27 marca 2024 r., Łódź

Politycy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych dyskutowali 27 marca 2024 r. w Łodzi o roli dyplomacji samorządowej. Gościem honorowym była Wicepremier Ukrainy Pani Iryna Wereszczuk.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dokument obejmuje m.in. zmiany wprowadzone nowelizacją Prawa oświatowego i ustawami okołobudżetowymi. Ujednolicony dokument uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Opublikowany tekst obejmuje również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 15 lutego 2024 r., w tym zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw a także ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Trwają konsultacje "Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

Budowa i remont dróg lokalnych, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy rozbudowa szkół i przedszkoli. To tylko przykładowe działania, na które samorządy z czterech województw mogą otrzymać dofinansowanie. Ich źródłem będzie „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

74 wójtów i burmistrzów z najdłuższym stażem uhonorowanych w Senacie

74 wójtów i burmistrzów, pełniących swoje funkcje od ośmiu kadencji, zostało 13 marca 2024 r., symbolicznie uhonorowanych w Senacie. Spotkanie w Senacie odbyło się w 34. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, zorganizowała je Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Związek Miast Polskich.

Nabór wniosków w programie „Ochrona zabytków”

Do 31 marca2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w drugiej turze naboru w programie „Ochrona zabytków ”. Samorządy mogą uzyskać środki na refundację kosztów poniesionych m.in. na prace konserwatorskie zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat.

Nabór wniosków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach.

28 marca 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach. Jak informuje resort rozwoju, łączna kwota dostępnych środków wyniesie ponad 868 mln zł.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na rozwój średnich miast; pula środków to blisko 1,5 mld zł. Wnioski składane przez samorządy mogą uzyskać do 100 proc. dofinansowania - ogłosiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie planuje wydłużenia terminu na sporządzenie planów ogólnych

Nie planujemy nowelizacji przepisów w zakresie wydłużenia terminu na sporządzenie planów ogólnych – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki. Wiceszef MRiT udzielił 29 lutego 2024 r. odpowiedzi na poselską interpelację, w której przypomniał, że termin przygotowania planów ogólnych przez gminy, określony w ustawie na 1 stycznia 2026 r. jest związany z wykorzystaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór w programie „Aktywna tablica”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór w programie „Aktywna tablica”. Do rozdysponowania jest 55 mln zł na sprzęt komputerowy dla szkół. W tegorocznej edycji programu obowiązują nowe wzory wniosków.

Kongres Odporność 2024, 13 marca 2024 r., Warszawa

Kongres Odporność to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania, zarówno struktur państwa, jak i obywateli, w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i budowania odporności. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.

Wojewódzki Dzień Sołtysa, 11 marca 2024 r., Łódź

Samorząd Województwa Łódzkiego już kolejny rok z rzędu zorganizował konkurs „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”. 11 marca nastąpiło rozstrzygnięcie edycji 2024. W tym roku nagrodzonych zostało aż 42 sołtyski i sołtysów. Doceniono także „Skutecznych Sołtysów”, czyli takich, którzy w latach 2019 - 2024 pozyskali najwięcej dotacji.

Konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia", 7 marca 2024 r., Poznań

Spotkanie pod hasłem "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia" odbyło się po raz trzeci, ale nie zmieniły się problemy, z którymi mierzą się jednostki samorządu terytorialnego oraz wyzwania, przed którymi stoją. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawnym, gospodarczym i finansowym.

RIO o niedozwolonym finansowaniu inwestycji z programu „Rozświetlamy Polskę”

Finansowanie przez gminę ze środków własnych modernizacji oświetlenia ulicznego w przypadku, gdy właścicielem instalacji jest zakład energetyczny jest działaniem niezgodnym z prawem – wynika z wyjaśnień RIO w Zielonej Górze. Opinia ma związek z realizacją przez samorządy inwestycji w ramach rządowego programu „Rozświetlamy Polskę”. RIO w swojej opinii wskazała, że jeżeli właścicielem oświetlenia ulicznego (w tym punktów świetlnych) jest gmina, to modernizacja takich punktów świetlnych mieści się w ogólnych zadaniach własnych gminy, wynikających z przepisów Prawa energetycznego oraz w zakresie zarządu mieniem komunalnym należącym do gminy.

Konferencja naukowa „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń", 16 maja 2024 r., Wrocław

Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do udziału w 3. edycji konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”, organizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 16 maja 2024 r. we Wrocławiu. Tegoroczna edycja wydarzenia ma charakter hybrydowy. Organizowana konferencja naukowa jest kontynuacją wieloletnich spotkań środowisk naukowych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i statystyki publicznej, którym bliskie są zagadnienia związane z kształtowaniem i monitorowaniem procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni.

FORUM DOSTĘPNOŚCI, 5-6 listopada 2024 r. , Poznań

Druga edycja FORUM DOSTĘPNOŚCI odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2024 roku w Poznań Congress Center. Ta wyjątkowa konferencja połączona ze strefą targową będzie poświęcona projektowaniu uniwersalnemu, dostępności architektonicznej, wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi, społecznymi oraz kierunkom rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich.

IV Kongres Statystyki Polskiej, 2-4 lipca 2024 r., Warszawa

IV Kongres Statystyki Polskiej odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2024 roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Tegoroczna edycja Kongresu będzie obejmowała wykłady i panele z uznanymi w kraju i za granicą prelegentami z różnych obszarów statystyki, takich jak analiza danych, modelowanie statystyczne, sztuczna inteligencja w statystyce i wiele więcej. To wyjątkowe wydarzenie będzie również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży statystyki oraz do wymiany doświadczeń z ekspertami międzynarodowymi.

Przysięga Wojskowa 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, 10 lutego 224 r., Stryków

Na zaproszenie dowódcy 9. Łódzkiej Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej im. Gen Stanisława ‘Warszyca” Sojczyńskiego ppłk Marcina Markiewicza oraz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego przedstawiciel NIST uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej. W szeregi 9. ŁBOT wstąpiło 26 nowych żołnierzy. Wydarzenie odbyło się przy pomniku 100-lecia odzyskania niepodległości w Strykowie.

Powołano podkomisję, która zajmie się przepisami gwarantującymi ciągłość władzy w samorządach

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego zdecydowała o powołaniu podkomisji, która zajmie się poselskim projektem ustawy mającym zapewnić ciągłość władzy samorządowej. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks Wyborczy złożony w listopadzie 2023 r. przez posłów Polska 2050 -Trzecia Droga. Regulacja przewiduje wprowadzenie przepisów, na mocy których po wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do parlamentu, wygaśnięcie mandatu nastąpi z dniem złożenia ślubowania posła lub senatora.

Ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 17 stycznia 2024 r.

1-20   21-40   41-60   ...   881-893  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego