NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

Ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

A+ A-

Ujednolicony dokument uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. poz. 572) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 stycznia 2024 r.

Opublikowany dokument nie obejmuje przepisów przejściowych dotyczących funkcjonowania powiatowych rad seniorów, ich kadencyjności oraz terminów dostosowania statutów.

Ustawa o samorządzie powiatowym określa m.in. zakres działania i zadania powiatu, jego władze oraz ich kompetencje i sposób wyboru. Przepisy ustawy regulują również zakres stanowienia aktów prawa miejscowego, sposób gospodarowania mieniem powiatu oraz prowadzenia finansów. 

Według obowiązujących przepisów nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego