NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 31 maja - 1 czerwca 2023 r., Karpacz

31 maja - 1 czerwca 2023 r. w Karpaczu odbędzie sie XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

V Krajowy Kongres Forów Skarbników, 10-11 maja 2023 r., Warszawa

10-11 maja br. w Warszawie, pod hasłem "Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów", odbędzie się V Krajowy Kongres Forów Skarbników. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników.

Wydłużenie terminu składania wniosków w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

Do 31 marca 2023 r. został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą złożyć nawet dziesięć wniosków m.in. na finansowanie prac konserwatorskich. Zgodnie z regulaminem programu każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków. W programie obowiązują trzy limity dofinansowania: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny samorządu to tylko 2 proc. Środki przyznane w ramach programu będzie można przeznaczyć na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

17 marca 2023 r. w Sopocie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie.

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, 17-18 marca 2023 r., Wisła

W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpocznie cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Rozporządzenia zawiera też wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo.

Inauguracja 3 edycji projektu Akademia Liderów Województwa Łódzkiego, 10 marca 2023r., Łódź

10 marca 2023 r. w Muzeum Pałac Herbsta odbyła się inauguracja trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych w Łomży

8 marca 2023 r. w Łomży Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który reprezentowała Pani Dyrektor dr Iwona Wieczorek oraz Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, którą reprezentował Rektor dr hab. Dariusza Surowika, prof. ANSŁ, podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują w zawartym porozumieniu współpracę w zakresie: wydawniczym, opracowywania ekspertyz, inicjonowania prac rozwojowo-badawczych, organizacji praktyk oraz staży studenckich, a także konferencji, seminariów, szkoleń.

VIII Europejski Kongres Samorządów, 6-7.03.2023 r., Mikołajki

W dniach 6-7.03.2023 r. w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów. Wydarzenie, w którym wzięła udział dr Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego stanowiło okazję do spotkania samorządowców, reprezentantów administracji państwowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Podczas Kongresu dyskutowano między innymi o mechanizmach rozwoju miast i regionów, kondycji finansowej samorządów, finansowaniu inwestycji czy ochronie środowiska. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Nowa solidarność dla nowej epoki”.

VIII Europejski Kongres Samorządów – „Nowa solidarność dla nowej epoki”, 6-7 marca 2023 r., Mikołajki

Europejski Kongres Samorządów (EKS) jest tworzony przez Instytut Studiów Wschodnich, który jest także organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu. EKS to inicjatywa dedykowana do rozwijania wątków samorządowych. To miejsce wymiany poglądów i pogłębiania współpracy, którego gości są liderzy polskich i europejskich samorządów, ale także polityki centralnej i międzynarodowej, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.

Międzynarodowy Kongres „Kobieta w Orbicie Sztuki”, 3 marca 2023 r., Dzierżązna

3 marca 2023 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie „Kobieta w Orbicie Sztuki” zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej oraz Stowarzyszenie Tarasy Kultury.

Wystawa ,,Nauczono nas płakać bez łez..." oraz debata historyczna w Zgierzu

22 lutego 2023 r. dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, uczestniczyła w otwarciu prezentacji wystawy ,,Nauczono nas płakać bez łez..." na rynku w Zgierzu. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945). Na wystawę składają się wybrane biogramy więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci polskich w Łodzi. Osobną część ekspozycji stanowią wybrane biogramy obozowych oprawców.

Spotkanie z Panią Wioletą Głowacką – Wójtem Gminy Zgierz dotyczące współpracy w zakresie szkoleń organizacji pozarządowych, 3 lutego 2023 r., Zgierz

W dniu 3 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się spotkanie Pani dr Iwony Wieczorek – Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego z Panią Wioletą Głowacką – Wójtem Gminy Zgierz. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie szkoleń organizacji pozarządowych.

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej Musica Melodica, 28 stycznia 2023 r., Dzierżązna

28 stycznia 2023 r. w Dworku Dzierżążna, w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej Musica Melodica Koła Naukowego Klarnecistów Akademii Muzycznej w Łodzi odbył się Świąteczny Koncert oraz warszaty dla dzieci.

Kongres Niepodległa - 11-12 stycznia 2023 r., Warszawa

W dniach 11 - 12 stycznia 2023 roku w Warszawie odbył się Kongres Niepodległa! Wydarzenie, które zostało zorganizowane przez Biuro „Niepodległa”, wypełnione było merytorycznymi dyskusjami, analizami oraz perspektywami na przyszłość. Celem wydarzenia było podsumowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W imieniu NIST w kongresie uczestniczyli p. dyrektor dr Iwona Wieczorek oraz Grzegorz Nawrot.

Porozumienie o współpracy między Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Filią Uniwersytetu w Tomaszowie Mazowieckim, 11 stycznia 2023 r., Łódź

11 stycznia 2023 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek  - Dyrektor Instytutu oraz dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf - Pełnomocnik Dziekana Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim podpisały porozumienie o współpracy.

Spotkanie Noworoczne Związku Gmin Pomorskich, 5 stycznia 2023 r.

Dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, wzięła udział  w dniu 5 stycznia 2023 r. w Spotkaniu Noworocznym Związku Gmin Pomorskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele zrzeszonych w ZGP samorządów, reprezentanci administracji publicznej, służby mundurowe.

Od 1 stycznia 2023 r. na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast.

Od 1 stycznia 2023 r. na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast, których obecnie jest 979. Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich oraz klucze do miast.

Wigilia zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki, 20 grudnia 2022 r., Ozorków

Dnia 20 grudnia 2022 r. w Ozorkowie odbyła się wigilia zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki, w której uczestniczyła Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wraz z pracownikami.

Spotkanie Opłatkowe Samorządowców Województwa Łódzkiego, 19 grudnia 2022 r.

19 grudnia 2022 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wzięła udział w Spotkaniu Opłatkowym Samorządowców Województwa Łódzkiego. Na samorządową wigilię do Teatru Wielkiego w Łodzi zaprosili Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego i Wojewoda Tobiasz Bocheński.

1-20   21-40   41-60   ...   621-637  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego