NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Kryteria podziału subwencji oświatowej w 2024 r

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało we wtorek Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024. Pierwszy termin na składanie wniosków mija w piątek, 7 czerwca br.

MKiDN zaprasza na szkolenie online poświęcone uchwałom krajobrazowym

Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 28 maja br. trwają zapisy na szkolenie pt. „Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 20/19 dla sporządzanych i wdrażanych uchwał krajobrazowych”. Szkolenie jest skierowane do samorządów przygotowujących projekty lub wdrażających uchwały krajobrazowe oraz do innych podmiotów zaangażowanych w procesy kształtowania jakości krajobrazu.

Rusza nabór w programie „Aktywni +”; do podziału prawie 40 mln zł (regulamin)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o naborze ofert w Programie Wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni +”. Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł, z czego 38 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, natomiast 2 mln zł na pomoc techniczną. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł. Muszą też zapewnić 10 proc. wkładu własnego. O środki mogą wnioskować organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Zaproszenie na spotkanie KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast, 24 kwietnia 2024 r., Warszawa

W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli wsi, miast i gmin, odpowiedzialnych za projekty społeczne, kulturalne i międzynarodowe, a także miejskich aktywistów i animatorów kultury, którzy chcieliby zaangażować swoje miasta w program „Bałtyckie Perły Kultury” na spotkanie KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast.

Konferencja "Rola dyplomacji samorządowej we współpracy międzynarodowej", 27 marca 2024 r., Łódź

Politycy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych dyskutowali 27 marca 2024 r. w Łodzi o roli dyplomacji samorządowej. Gościem honorowym była Wicepremier Ukrainy Pani Iryna Wereszczuk.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dokument obejmuje m.in. zmiany wprowadzone nowelizacją Prawa oświatowego i ustawami okołobudżetowymi. Ujednolicony dokument uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Opublikowany tekst obejmuje również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 15 lutego 2024 r., w tym zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw a także ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Trwają konsultacje "Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

Budowa i remont dróg lokalnych, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy rozbudowa szkół i przedszkoli. To tylko przykładowe działania, na które samorządy z czterech województw mogą otrzymać dofinansowanie. Ich źródłem będzie „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

74 wójtów i burmistrzów z najdłuższym stażem uhonorowanych w Senacie

74 wójtów i burmistrzów, pełniących swoje funkcje od ośmiu kadencji, zostało 13 marca 2024 r., symbolicznie uhonorowanych w Senacie. Spotkanie w Senacie odbyło się w 34. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, zorganizowała je Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Związek Miast Polskich.

Nabór wniosków w programie „Ochrona zabytków”

Do 31 marca2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w drugiej turze naboru w programie „Ochrona zabytków ”. Samorządy mogą uzyskać środki na refundację kosztów poniesionych m.in. na prace konserwatorskie zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat.

Nabór wniosków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach.

28 marca 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach. Jak informuje resort rozwoju, łączna kwota dostępnych środków wyniesie ponad 868 mln zł.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na rozwój średnich miast; pula środków to blisko 1,5 mld zł. Wnioski składane przez samorządy mogą uzyskać do 100 proc. dofinansowania - ogłosiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie planuje wydłużenia terminu na sporządzenie planów ogólnych

Nie planujemy nowelizacji przepisów w zakresie wydłużenia terminu na sporządzenie planów ogólnych – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Krzysztof Kukucki. Wiceszef MRiT udzielił 29 lutego 2024 r. odpowiedzi na poselską interpelację, w której przypomniał, że termin przygotowania planów ogólnych przez gminy, określony w ustawie na 1 stycznia 2026 r. jest związany z wykorzystaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór w programie „Aktywna tablica”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór w programie „Aktywna tablica”. Do rozdysponowania jest 55 mln zł na sprzęt komputerowy dla szkół. W tegorocznej edycji programu obowiązują nowe wzory wniosków.

Kongres Odporność 2024, 13 marca 2024 r., Warszawa

Kongres Odporność to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania, zarówno struktur państwa, jak i obywateli, w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i budowania odporności. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.

Wojewódzki Dzień Sołtysa, 11 marca 2024 r., Łódź

Samorząd Województwa Łódzkiego już kolejny rok z rzędu zorganizował konkurs „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”. 11 marca nastąpiło rozstrzygnięcie edycji 2024. W tym roku nagrodzonych zostało aż 42 sołtyski i sołtysów. Doceniono także „Skutecznych Sołtysów”, czyli takich, którzy w latach 2019 - 2024 pozyskali najwięcej dotacji.

Konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia", 7 marca 2024 r., Poznań

Spotkanie pod hasłem "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia" odbyło się po raz trzeci, ale nie zmieniły się problemy, z którymi mierzą się jednostki samorządu terytorialnego oraz wyzwania, przed którymi stoją. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawnym, gospodarczym i finansowym.

Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w Nowej Soli, 27 lutego 2024 r.

27 lutego br. odbyła się w formule on-line wizyta ekspertów Jakości Zastosowania CAF w organizacji w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Jej celem było zbadanie skuteczności zastosowania modelu CAF przez urząd w ramach Procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF (PPJZ CAF) w jednostkach samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli kolejny raz zgłosiło się do udziału w Procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania Wspólnej Metody Oceny (PJZ CAF). Pozytywna weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia procesu samooceny organizacji z wykorzystaniem modelu CAF umożliwi Starostwu już po raz piąty uzyskanie tytułu Skutecznego Użytkownika CAF. To czyni urząd pionierem w skali kraju i jednym z nielicznych takich urzędów w Europie.

RIO o niedozwolonym finansowaniu inwestycji z programu „Rozświetlamy Polskę”

Finansowanie przez gminę ze środków własnych modernizacji oświetlenia ulicznego w przypadku, gdy właścicielem instalacji jest zakład energetyczny jest działaniem niezgodnym z prawem – wynika z wyjaśnień RIO w Zielonej Górze. Opinia ma związek z realizacją przez samorządy inwestycji w ramach rządowego programu „Rozświetlamy Polskę”. RIO w swojej opinii wskazała, że jeżeli właścicielem oświetlenia ulicznego (w tym punktów świetlnych) jest gmina, to modernizacja takich punktów świetlnych mieści się w ogólnych zadaniach własnych gminy, wynikających z przepisów Prawa energetycznego oraz w zakresie zarządu mieniem komunalnym należącym do gminy.

Forum Inicjatyw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 28 lutego 2024 r.

28 lutego 2024 r. w Łodzi odbyło się Forum Inicjatyw Społecznych, organizatorem którego był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, które jest jednym z najbardziej kreatywnych cyklicznych wydarzeń, jakie odbywają się w województwie łódzkim. Skupia najaktywniejszych mieszkańców, którzy na swoje pomysły umiejętnie pozyskują środki finansowe, a korzystają z nich wszyscy. Były więc koła gospodyń wiejskich, strażacy – ochotnicy, przedstawiciele klubów sportowych, fundacje zajmujące się aktywizowaniem seniorów, promocją i ochroną zdrowia, stowarzyszenia artystyczne i inni.

Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, 26 lutego 2024 r., Zgierz

26 lutego 2024 r. na terenie koszarów w Zgierzu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. Podpułkownika Marcina Markiewicza zastąpił pułkownik Sławomir Miazga. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Nowy dowódca ostatnio kierował Taktycznym Centrum Operacyjnym WOT. 9. Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej funkcjonuje już szósty rok. Jej bataliony rozlokowane są w Łasku, Zgierzu i Kutnie.

1-20   21-40   41-60   ...   761-765  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego