NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


4. Forum Miasteczek Polskich, 11-12 września 2024 r., Warszawa

Forum Miasteczek Polskich to coroczne, wyjątkowe spotkanie kilkuset samorządowych liderów zarządzających małymi i średnimi miastami, którzy w tym doborowym gronie mają szansę rzeczowej dyskusji na tematy im najbliższe. Aktualne wyzwania samorządowe, starannie dobrani eksperci (przedstawiciele administracji centralnej, ludzie biznesu oraz nauki) i praktyczne doświadczenia kilkuset burmistrzów i wójtów powodują, że Forum Miasteczek Polskich to niezwykle użyteczne, dwudniowe spotkanie pełne praktycznych rozwiązań i inspiracji, jak skuteczniej i efektywniej zarządzać swoim samorządem. Czwarta już edycja Forum potwierdza potrzebę spotkań w tym doborowym gronie liderów mniejszych miast przy udziale cenionych ekspertów merytorycznych i partnerów biznesowych. We wrześniu 2024 r. uczestników czekają trzy sesje plenarne i szesnaście paneli, w których aktywny udział weźmie blisko 100 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o. Więcej informacji na stronie https://forummiasteczek.pl/

Zaproszenie na webinar "Polityka europejska w zakresie współpracy terytorialnej, makroregionów i Interreg, 26 stycznia 2024 r."

26 stycznia 2024 r., w godz. 9:00-11:00 odbędzie się bezpłatne webinarium pt. "Polityka europejska w zakresie współpracy terytorialnej, makroregionów i Interreg". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kolejne kilkaset samorządów na liście rankingowej projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

Prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

Konkurs „Zabytek Zadbany” – edycja 2024

Rusza kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”. Do 14 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który nagradza właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami. Zgodnie z nowym regulaminem od tego roku zabytki będą nagradzane również w kategorii – Zabytek dostępny.

Nabór projektów do Sieci Transferu Innowacji. URBACT IV – edycja 2024

Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich zaprasza miasta oraz inne podmioty działające na rzecz miast do zgłoszenia się do naboru na Sieci Transferu Innowacji. Nabór potrwa do 20 marca br.

Bezpłatne webinary o dostępnych obecnie funduszach europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego

Przegląd aktualnych funduszy europejskich dla JST oraz dostępne obecnie źródła finansowania z funduszy unijnych gospodarki wodno-ściekowej to tematy najbliższych bezpłatnych webinarów przeznaczonych dla przedstawicieli JST organizowanych przez punkty informacyjne funduszy europejskich.

Konferencja „Łódzkie pełne tradycji”, 15 grudnia 2023 r., Uniejów

Tradycje regionu łódzkiego, niematerialne dziedzictwo kulturowe i nowy program dotacyjny Urzędu Marszałkowskiego były przedmiotem konferencji „Łódzkie pełne tradycji”, która odbyła się 15 grudnia 2023 r. w Uniejowie.

Wystartował nabór do programu NCK „Dom Kultury+ Edycja 2024”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Dom Kultury+ Edycja 2024”. Termin na złożenie dokumentów mija 29 grudnia br. O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN) oraz biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki. Program Dom Kultury+ Edycja 2024 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie odbiorców energii. Gminy znów wypłacą dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wprowadziła ustawa dnia 17 grudnia 2021 r. Dodatek był wypłacany w dwóch wysokościach; wyższa kwota przysługiwała gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem. Taki sam mechanizm utrzymano w propozycji przedłużającej dodatek na pierwsze półrocze 2024 r.

Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych

Projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych zakłada zmianę brzmienia art. 155 ust. 11 regulacji dotyczącego terminu wdrożenia e-doręczeń ogłaszanego komunikatem ministra cyfryzacji. Dotychczasowe brzmienie tego ustępu „Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.” miałoby zostać zastąpione formułą „Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.”. Zgodnie z projektem nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to o tyle istotne, że w przypadku jej uchwalenia jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia Sejmu, jest szansa na to, by weszła w życie przed upływem aktualnie obowiązującego terminu wdrożenia e-doręczeń ustalonego 22 listopada br. komunikatem ministra cyfryzacji na 30 grudnia br. Dla przypomnienia – majowy komunikat resortu w tej sprawie mówił o dacie 10 grudnia.

Koncert Patroni Roku 2023, 9 grudnia 2023 r. , Teatr Wielki w Łodzi

9 grudnia 2023 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się koncert Patroni Roku 2023, którego organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. W wydarzeniu wzięła udział Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek. Hasłem przewodnim wydarzenia był cytat „Szanujmy każdą cząstkę tej ziemi po ojcach…”, którego autorką jest Jadwiga Zamoyska, wybitna Polka i jedna z patronek roku 2023. Koncert był okazją do kulturalnego podsumowania roku oraz szansą zaprezentowania się młodych talentów z regionu. Liczne występy artystyczne poprzedziło wręczenie nagród laureatom programu Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego. W

V Przeglądzie Tradycji Bożonarodzeniowych, 5 grudnia 2023 r., Ozorków

5 grudnia 2023 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w V Przeglądzie Tradycji Bożonarodzeniowych. Wydarzenie, które zorganizowane zostało przez Zarząd Łódzkiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, odbyło się w Parafii NMP Królowej Polski w Ozorkowie. Przybyłych na uroczystość gości przywitała Prezes Zarządu Oddziału Halina Chojnacka i zaprosiła do wysłuchania kolęd i pastorałek. Do udziału w Przeglądzie organizatorzy zaprosili osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież, uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Domy Pomocy Społecznej. Uroczystość uświetnił występ osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia ,,Studio Integracji” pod kierunkiem Krzysztofa Cwynara oraz występ Klaudii Szarowskiej.

I Młodzieżowy Kongres Województwa Łódzkiego, Łódź, 24 listopada 2023 r.

Przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wziął udział w I Młodzieżowym Kongresie Województwa Łódzkiego, który odbył się 24 listopada 2023 r. Uczestnikami wydarzenia byli w szczególności członkowie Młodzieżowy Rad Miast i Powiatów województwa łódzkiego oraz uczniowie samorządów uczniowskich. Wydarzenie stanowiło okazję do zaprezentowania przez Panią kierownik Agnieszkę Hermel projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, realizowanego przez NIST we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, a który skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 18-30 lat. Poniżej link do transmisji z Kongresu https://www.youtube.com/watch?v=Bcly8eKDw_Y

Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

Informacja z 22.11.2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało spotkanie z przedstawicielami podmiotów, które – zgodnie z ustawą – miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. Po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi i na ich prośbę zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, 20 listopada 2023 r.

20 listopada 2023 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wziął udział w uroczystości pn: „Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego” , odbywającej się w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Dzień Pracownika Socjalnego (21 listopada) ustanowiony został w 1990 r. Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Podczas gali uhonorowani zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną.

Ponad 1 mld zł na akcję profrekwencyjną dla gmin

Do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzono poprawki dot. zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami do Sejmu i Senatu - wynika z komunikatu kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślono, że wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł.

Koncert Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia", 11 listopada 2023r., Zgierz

11 listopada 2023r. , z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się koncert Chóru Mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Zgierzu pt. "Zaśpiewaj z nami dla Niepodległej". Członkowie chóru wspólnie z uczestnikami koncertu licznie zebranymi w sali w koncertowej T. Ś. w Zgierzu, odśpiewali pieśni patriotyczne, świętując w ten szczególny sposób Narodowe Święto Niepodległości. W wydarzeniu wzięła udział dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023r., Biała

W dniu 11 listopada 2023 roku w Białej odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Zgierz

W dniu 11 listopada 2023 roku w Zgierzu odbyły się miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Festyn "Radośnie dla Niepodległej" - 11 listopada 2023r., Dzierżązna

11 listopada 2023 r., Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego -  dr Iwona Wieczorek wzięła udział w Festynie „Radośnie dla Niepodległej” organizatorem którego było GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w DZIERŻĄZNEJ.

1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   ...   761-762  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego