NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NIST


Zakończenie III edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego, 13 lutego 2024 r., Zgierz

13 lutego 2024 r. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. Wręczenia dyplomów dokonał Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Agnieszka Hermel, Kierownik zespołu do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

Przysięga Wojskowa 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, 10 lutego 224 r., Stryków

Na zaproszenie dowódcy 9. Łódzkiej Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej im. Gen Stanisława ‘Warszyca” Sojczyńskiego ppłk Marcina Markiewicza oraz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego przedstawiciel NIST uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej. W szeregi 9. ŁBOT wstąpiło 26 nowych żołnierzy. Wydarzenie odbyło się przy pomniku 100-lecia odzyskania niepodległości w Strykowie.

Powołano podkomisję, która zajmie się przepisami gwarantującymi ciągłość władzy w samorządach

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego zdecydowała o powołaniu podkomisji, która zajmie się poselskim projektem ustawy mającym zapewnić ciągłość władzy samorządowej. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks Wyborczy złożony w listopadzie 2023 r. przez posłów Polska 2050 -Trzecia Droga. Regulacja przewiduje wprowadzenie przepisów, na mocy których po wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do parlamentu, wygaśnięcie mandatu nastąpi z dniem złożenia ślubowania posła lub senatora.

Ukazał się jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 17 stycznia 2024 r.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (Dz. U. poz. 1030), 2) ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 stycznia 2024 r.

Ruszył nabór BGK na dofinansowanie energooszczędnych budynków komunalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Do rozdysponowania są środki w wysokości ponad pół miliarda zł, które pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy

Europejski Kongres Gospodarczy, 8-10 maja 2024 r., Katowice

Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego pozostaje od lat niezmienna – to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Tej misji podporządkowany został sposób przygotowania Kongresu. W toku dyskusji, poprzez gromadzenie rekomendacji, pomysłów, inspiracji i komentarzy powstaje niezwykle szeroki program trzydniowego spotkania; obejmuje on pełne spektrum najważniejszych, aktualnych kwestii społeczno-gospodarczych. Więcej informacji na stronie https://www.eecpoland.eu/2023/pl/eec-w-2024,3132/

Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends, 13-14 maja 2024 r., Sopot

Ideą wydarzeń realizowanych w ramach Local Trends: Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie i Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej. W gronie ekspertów zasiadających w Radzie Programowej opracowywany jest program, w którym koncentrujemy się na najistotniejszych kwestiach dla rozwoju polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

9 Forum Inteligentnego Rozwoju, 20-21 czerwca 2024 r., Uniejów

Forum Inteligentnego Rozwoju – Kongres projektów przyszłości – od 2016 roku tworzą osoby i organizacje wprowadzające lepsze rozwiązania w swojej dziedzinie. Ich praca wpływa na inteligentny rozwój, który opiera na wiedzy i innowacjach. Uczestnicy każdej edycji naszego kongresu technologicznego wykorzystują kreatywne myślenie i sztukę innowacji do podniesienia jakości życia, czyniąc świat lepszym miejscem.

Forum Kierowników IT w Administracji, 22-24 kwietnia 2024 r., Zakopane

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy. Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować. Więcej informacji na stronie https://forum.itwadministracji.pl/harmonogram/

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: współpraca, zmiany, finanse publiczne, 12-13 marca 2024 r., Warszawa

Kongres stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Organizatorzy współpracują z Ministerstwem Finansów, Najwyższą Izbą Kontroli, Związkami Samorządowymi i mediami, aby zapewnić szeroki przekrój interesariuszy. Przyszłoroczny Kongres ponownie zorganizowany zostanie pod Honorowym Patronatem Merytorycznym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Hasłem przewodnim Kongresu jest "Współpraca, zmiany, finanse publiczne". Wydarzenie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także integracja środowiska Skarbników poprzez budowanie relacji i sieci kontaktów. Organizatorem spotkanie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Patronat sprawuje Związek Powiatów Polskich.

IX Europejski Kongres Samorządów, 4-5 marca 2024 r., Mikołajki

IX Europejski Kongres Samorządów to największe i najważniejsze w Polsce spotkanie liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, biznesu, członków administracji państwowej, oraz organizacji pozarządowych i mediów. W zamierzeniu organizatorów wydarzenie ma stać się platformą wymiany dobrych praktyk, a także budowania i pogłębiania współpracy pomiędzy samorządami i kluczowymi interesariuszami z ich otoczenia, z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dostępny Samorząd 2.0 – program na rzecz zwiększania dostępności usług publicznych w JST

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera samorządy w spełnieniu wymogów dostępności. Rusza program „Dostępny Samorząd 2.0”. Usługi publiczne oraz obiekty i przestrzenie pozostające w dyspozycji JST będą bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla bibliotek i domów kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Biblioteki w miastach od 100 do 200 tys. mieszkańców oraz domy kultury z terenu całego kraju mogą nadal składać wnioski o wsparcie w ramach Inwestycji KPO B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 300 mln zł, zaś maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie to ponad 3,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania alokacji lub osiągnięcia wskaźników.

Bezpłatny webinar szkoleniowy „Błędy w regulaminie ZFŚS i ich konsekwencje – odpowiedzi na pytania”, 6 lutego br. 2024 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest w zakładzie pracy na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (dalej: ustawa o ZFŚS). Pracodawca nie ma swobody w wydatkowaniu środków Funduszu. Może finansować jedynie to, co jest określone w regulaminie ZFŚS. Regulamin musi być zgodny z ustawą o ZFŚS i innymi przepisami obowiązującego prawa.

Ruszył nowy program społeczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla gmin

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nowy konkurs dla gmin „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Wnioski można składać do 5 kwietnia br.

Fundusz sołecki bez limitu. MSWiA: gminy dostaną zwrot w ustawowej wysokości

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, a jego cechą charakterystyczną odróżniającą go od innych budżetów partycypacyjnych, jest to, że poniesione w jego ramach wydatki są w części refundowane przez budżet państwa. Od 2024 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie są limitowane co oznacza, to, że gminy otrzymają zwrot części wykonanych wydatków w ustawowej wysokości.

Nabór wniosków do Programu „Patriotyzm jutra” - Edycja 2024

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy organizowany przez Muzeum Historii Polski służący odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski. Dofinansowanie z programu można otrzymać na realizację projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

8 lutego 2024 r. webinarium dotyczące naboru w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego to finansowanie unijne dla podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą kształtować region Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, neutralny dla klimatu i stosujący zrównoważoną gospodarkę wodną.

Konkurs "Inwestycja z perspektywą" 2024

Serwis Samorządowy PAP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do przesyłania zgłoszeń do do czwartej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE.

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   761-762  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego