NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Dostępny Samorząd 2.0 – program na rzecz zwiększania dostępności usług publicznych w JST

Dostępny Samorząd 2.0 – program na rzecz zwiększania dostępności usług publicznych w JST

A+ A-

W ramach podpisanego przed przedstawicieli ministerstw funduszy i polityki regionalnej oraz spraw wewnętrznych i administracji partnerstwa przewidziano realizację zadań:

 • Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie – sporządzony materiał będzie stanowił wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Jego celem jest wsparcie JST w realizacji działań na rzecz poprawy dostępności (w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych) przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
  Standardy będzie można dostosować do rzeczywistych warunków i możliwości prowadzenia polityk publicznych w danym samorządzie.
 • Szkolenia, doradztwo, granty – JST będą mogły otrzymać granty o średniej wartości 300 tys. zł (min. 200 tys. zł; max 400 tys. zł).
  W ramach grantu należy sfinansować wydatki dotyczące zapewnienia dostępności usług świadczonych przez samorządy. Mogą to być przedsięwzięcia takie jak np.: likwidacja barier komunikacyjnych w budynkach i przestrzeni publicznej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących czy zapewnienie na stronie internetowej JST informacji w postaci nagrań w polskim języku migowym.
 • Szkolenia dla koordynatorów dostępności – osoby objęte wsparciem otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach obejmujących zagadnienia dotyczące m.in.: dostępności w przepisach prawa, dostępności architektonicznej, dostępnych procedur, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności.
  W uzupełnieniu procesu szkoleniowego uczestnicy otrzymają ofertę uczestnictwa w webinariach tematycznych zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników szkoleń tematami wymagającymi pogłębionej dyskusji z ekspertem.
  Planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności w toku realizacji projektu.

Dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego oraz nas wszystkich. Dzięki finansowaniu dostępności wszyscy uzyskają równy dostęp do usług oferowanych przez sektor publiczny

– podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Projekt jest kontynuacją i elementem większego pakietu instrumentów skierowanych do samorządów, związanych z zapewnieniem dostępności oferowanych w Programie Dostępność Plus, który pomaga podmiotom publicznym, zwłaszcza tym usytuowanym najbliżej obywateli – w gminach czy powiatach, w dążeniu do większej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dostepny-samorzad-20--program-na-rzecz-zwiekszania-dostepnosci-uslug-publicznych-w-jst

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego