NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: współpraca, zmiany, finanse publiczne, 12-13 marca 2024 r., Warszawa

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników: współpraca, zmiany, finanse publiczne, 12-13 marca 2024 r., Warszawa

A+ A-

W programie Kongresu przewidzieliśmy m.in. następujące punkty:

  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji. 
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarządzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy. 
  • Kierunki zmian w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych i rola Skarbnika w tym zakresie. 
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. 
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. 
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Wystąpienie KSeF – wyzwanie w JST. Na co zwrócić uwagę? Kiedy się przygotować?.
  • Potrzebne zmiany w mechanizmie ustalania wysokości subwencji oświatowej. Kierunek zmian. 
  • Pomoc publiczna. Mechanizm finansowania działań samorządowych.

Więcej szczegółów na: https://www.kongresskarbnikow.pl/o-kongresie/


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego