NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » RIO o niedozwolonym finansowaniu inwestycji z programu „Rozświetlamy Polskę”

RIO o niedozwolonym finansowaniu inwestycji z programu „Rozświetlamy Polskę”

A+ A-

Inaczej sytuacja wygląda gdy właścicielem punktów świetlnych jest np. spółka oświetleniowa. Wówczas, jak podkreśliła Izba, "wydatki ponoszone przez gminę na modernizację takich punktów świetlnych (polegającą na wymianie opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED) oznaczały będą ponoszenie przez gminę wydatków ze środków publicznych na cudze mienie, co zasadniczo nie jest wydatkiem dopuszczonym do finansowania z budżetu gminy".

RIO wyjaśniła, że dokonywanie wydatków z budżetu gminy „na cudze mienie”, jako przysporzenie korzyści materialnej innej osobie niż dana gmina jest dopuszczalne i możliwe do sfinansowania z budżetu gminy, np. w sytuacji gdyby punkty świetlne, podlegające modernizacji, stanowiły własność innej jednostki samorządu terytorialnego np. powiatu lub samorządu województwa, jako zarządców dróg publicznych. Wówczas gmina mogłaby udzielić powiatowi lub województwu pomocy finansowej (dotacja celowa) lub pomocy rzeczonej (wydatek bezpośredni z budżetu gminy) na podstawie art. 216 ust. 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Z kolei jeżeli oświetlenie stanowiłoby własność GDDKiA (jako element drogi krajowej, której GDDKiA jest zarządcą), to gmina mogłaby przekazać środki finansowe na zadania GDDKiA na podstawie art. 19 ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zdaniem RIO z odmienną sytuacją mamy do czynienia, gdy właścicielem oświetlenia na ulicach, placach, drogach publicznych, jest “spółka oświetleniowa” w rozumieniu pkt 37 DEFINICJI zawartych w Regulaminie Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie "Rozświetlamy Polskę".

Więcej informacji na stronie

https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/rio-o-niedozwolonym-finansowaniu-inwestycji-z-programu-rozswietlamy-polske

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego