NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Ruszył nowy program społeczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla gmin

Ruszył nowy program społeczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla gmin

A+ A-

Program „Wygrana Rodzina” będzie realizowany na terenach gmin, w których występuje problem międzypokoleniowej transmisji biedy (np. na obszarach popegeerowskich czy poprzemysłowych dzielnicach miast). Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności.

„Konkurs +Wygrana Rodzina+  jest realizowany jako innowacja społeczna – wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna. Zależy nam, by tego typu projekty innowacji społecznych w ramach współpracy miasta czy gmin z organizacjami pozarządowymi, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich wspierały wyjście z zaklętego kręgu biedy” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej na warszawskiej Pradze Północ, gdzie realizowany był pilotażowy program wsparcia rodzin zagrożonych zjawiskiem dziedziczonego ubóstwa „Praski kokon”.

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego. Po zakończeniu finasowania projektów gminy będą zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu wspierania rodzin do lokalnej praktyki.

Więcej informacji na stronie

Ruszył nowy program społeczny MFiPR dla gmin – 40 mln zł do rozdysponowania (regulamin) | Serwis Samorządowy PAP

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego