NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór w programie „Aktywna tablica”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór w programie „Aktywna tablica”

A+ A-

W tegorocznej edycji programu „Aktywna tablica” dofinansowanie mogą otrzymać szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcące uczniów niewidomych, szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Warunkiem koniecznym jest to, by wnioski o wsparcie składały placówki, które do tej pory nie korzystały z programu. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 14 tys. zł. Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł. Do 100 tys. zł mogą otrzymać specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy na zakup specjalistycznych drukarek. Łącznie do rozdysponowania jest 55 mln zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa. Przynajmniej 20 proc. wkładu własnego muszą zapewnić organy prowadzące szkołę.

Szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja 2024, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja 2024. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia. Dotacje należy wykorzystać do 31 grudnia 2024 danego roku budżetowego.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego