NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Trwają konsultacje "Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

Trwają konsultacje "Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

A+ A-

Jakie inwestycje

W programie wyznaczyliśmy cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to:

  1. poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego;
  2. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
  3. stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;
  4. poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Kto otrzyma wsparcie

W wyniku konsultacji programu z samorządowcami, zwiększył się jego obszar wsparcia. Program obejmie swoim zasięgiem 25 powiatów z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­mazurskiego. Łącznie to 184 gminy oraz cztery miasta na prawach powiatu – Suwałki, Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

Jakiej wysokości wsparcie

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych, z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych.
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych. Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych.

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/przygraniczne-samorzady-skorzystaja-z-nowego-rzadowego-programu

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego