NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia", 7 marca 2024 r., Poznań

Konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia", 7 marca 2024 r., Poznań

A+ A-

Uczestnicy wydarzenia podjęli próbę odpowiedzi na pytania: Jakie są skutki pandemii COVID-19, napływu uchodźców z Ukrainy oraz kryzysu energetycznego? Jakie są pozytywne efekty turbulentnych zmian otoczenia? Czego nauczyłyby Jakie wyzwania ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i zarządcze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego? Jak zachować równowagę między zaspokajaniem potrzeb obecnie żyjących mieszkańców i dbaniem o przyszłe pokolenia? Czy inwestować w niewidoczną transformację cyfrową i miękkie kompetencje czy w „twardą” infrastrukturę? Jakich inwestycji potrzebują gminy, powiaty i województwa, aby zaadaptować się do zmian klimatu? Jak włączyć wspólnotę lokalną i regionalną w koprodukcję usług publicznych? Czy trzeba się bać zrównoważonego rozwoju i ESG?

Jak zmienić i unowocześnić system finansowania jednostek samorządowych w Polsce? Czy jest szansa na zwiększenie dochodów własnych? Czy dojrzeliśmy do reformy podatku od nieruchomości? Jak zapewnić adekwatność części oświatowej subwencji ogólnej do zakresu zadań oświatowych? Według jakich kryteriów przyznawać subwencję ogólną i dotacje celowe? Gdzie szukać pozabudżetowych środków na finansowanie zadań?

Konferencja stanowiła okazję spotkania środkowiska akademickiego z praktykami - wójtami, burmistrzami, prezydentami oraz możliwość skonfronotowania wyników badań z praktyką funkcjonowania samorządów. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. 

Więcej informacji na stronie:

https://wspolnota.org.pl/news/konferencja-naukowa-samorzad-terytorialny-w-dobie-turbulentnych-zmian-otoczenia 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego