NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich

A+ A-

Celem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest wsparcie ośrodków, w których np. w wyniku transformacji ustrojowej, upadły duże państwowe przedsiębiorstwa, pojawiły się wyzwania związane z odpływem ludności do największych miast, niską dzietnością czy zanieczyszczeniem powietrza. Wnioski o dofinansowanie mogą składać władze 139 miast, które znalazły się na sporządzonej przez Polską Akademię Nauk liście średnich miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych.Miasta mogą liczyć nawet na dofinansowanie w wysokości 100 proc. wydatków. Finalnie, na wysokość wsparcia w każdym przypadku będą miały wpływ przepisy o pomocy publicznej

Środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast można przeznaczyć m.in. na: efektywność energetyczną i energię odnawialną; transport publiczny; gospodarkę wodno-ściekową, np. rozwój sieci kanalizacji; ochronę przyrody, np. tereny zielone w mieście, parki, edukację ekologiczną, zbieranie deszczówki; zarządzanie odpadami; inwestycje w zdrowie, np. w przychodnie i szpitale; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; finansowanie dla mikro-, małych i średnich firm czy edukację zawodową. Nabór będzie dwuetapowy. Miasta mają czas do 16 grudnia 2024 r. na złożenie wstępnych propozycji projektów, a później, po wyborze finalistów, 5 miesięcy na ostateczne przygotowanie swoich przedsięwzięć. Miastom  w przygotowaniu i realizacji projektów pomogą eksperci ze Związku Miast Polskich i ze Szwajcarii. Ostatecznie na dofinansowanie może liczyć kilkanaście miast.

Nabór dla miast jest pierwszym w ramach drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski (formalnie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). Pierwsza edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obejmowała lata 2007-2017. Polska otrzymała w tym czasie 489 mln franków szwajcarskich.

Więcej informacji na stronie

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich – do wzięcia blisko 1,5 mld zł | Serwis Samorządowy PAP

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego