NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Nabór wniosków w programie „Ochrona zabytków”

Nabór wniosków w programie „Ochrona zabytków”

A+ A-

Drugi nabór wniosków w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” trwa do 31 marca i dotyczy refundacji kosztów prac wykonanych w latach 2021-2023. O środki mogą występować jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Dofinansowanie obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zrealizowane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia w tej turze naboru jest całkowite zrealizowanie zadania w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. 

Więcej informacji na stronie 

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-2024

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego