NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia stacjonarne » Bezpłatne szkolenie stacjonarne - „Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania dotacji i zaciągania zobowiązań w jst.” - 6 lipca 2023 r., Przemyśl

Bezpłatne szkolenie stacjonarne - „Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania dotacji i zaciągania zobowiązań w jst.” - 6 lipca 2023 r., Przemyśl

A+ A-

6 lipca 2023 r., w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy pl. Berka Joselewicza 1, w Przemyślu obyło się bezpłatne szkolenie pt. "Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania dotacji i zaciągania zobowiązań w jst." Szkolenie otworzyła Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego -dr Iwona Wieczorek.

Prelegenci:
Urszula Anita Pisarska - Członek Kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Członek Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Radca prawny.
Iwona Szymańska - Członek Kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Członek Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Radca prawny.

Podczas wydarzenia Urszula Anita Pisarska omówiła zagadnienia z zakresu zaciąganiania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast Iwona Szymańska przedstawiła działalność legislacyjna gmin w zakresie dotacji celowych udzielanych w oparciu o: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 70 osób.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego