NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja regionalna w ramach III Kongresu Demograficznego nt. „Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych”, 31 maja 2022r., Łódź

Konferencja regionalna w ramach III Kongresu Demograficznego nt. „Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych”, 31 maja 2022r., Łódź

A+ A-

 

Wydarzenie odbywało się pod pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Ostatnie dekady to okres dynamicznie zachodzących przemian demograficznych, tak w skali Polski, jak i zwłaszcza w skali regionalnej i lokalnej. Wyludnianie się (depopulacja) znacznych obszarów, koncentracja ludności na terenach wielkomiejskich, suburbanizacja (osiedlanie się na obszarach okalających miasta), czy starzenie się ludności to procesy obserwowane wszędzie, choć w różnym natężeniu i skali. Każdy region i każda społeczność lokalna ma przy tym swoją specyfikę, która – poprzez zróżnicowany przebieg przemian demograficznych – oddziałuje również na wyzwania stojące przed samorządami regionalnymi i lokalnymi.

Podczas konferencji omówiono najważniejszych zmiany demograficzne zachodzące na terenie naszego regionu. Szczególną uwagę poświęcono działaniom samorządów (regionalnego i  lokalnych), które w podejmowanych decyzjach uwzględniają ww. zmiany. 

 

W panelu dyskusyjnym "Rola i zadania samorządu wojewódzkiego w zakresie wspierania lokalnych samorządów w zakresie polityki ludnościowej wiżeli udzia" 

 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki

Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim

Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łodzkiego oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego