NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych (Dz.U. 2023 poz. 2286)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych (Dz.U. 2023 poz. 2286)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;

2) tryb i sposób zgłaszania oraz sposób zabezpieczania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;

3) zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów;

4) sposób i tryb wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

  • Zgodnie z rozporządzeniem dopuszcza się zabezpieczenie miejsca znalezienia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego przez straż gminną (miejską), jeżeli pozwala na to przeprowadzona ocena rodzaju i stopnia zagrożenia bezpośredniego dla otoczenia miejsca, w którym je znaleziono.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002286


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego