NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Mrzeżynie (Dz.U. 2023 poz. 1366)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Mrzeżynie (Dz.U. 2023 poz. 1366)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie przyjmuje plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie.
  • Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć obowiązujących na części lub na całym obszarze objętym planem, rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  • Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  • Rysunek planu, stanowiący część graficzną planu, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001727


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego