NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (Dz.U. 2022 poz. 2417)

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (Dz.U. 2022 poz. 2417)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa określa szczegółowe rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.
  • Zgodnie z ustawą:

- w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

- potwierdzenie aktualności danych dla obszaru scalenia gruntów następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę,

  • Ustawa określa elementy składowe treści przedmiotowego zaświadczenia (art. 3 ust. 2) oraz przewiduje, że zaświadczenie wydawane jest z urzędu, modyfikując tym samym przepisy Kodeksu postępowania dotyczące w zakresie wydawania zaświadczeń.
  • W myśl ustawy starosta dołącza zaświadczenie do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania, a także z urzędu wydaje zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych dla każdej jednostki rejestrowej gruntów na obszarze scalenia dla gruntów o uregulowanym stanie prawnym - wskazane zaświadczenie wydawane jest w terminie w terminie 12 miesięcy od dnia uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, przy wystąpieniu przesłanki braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.
  • Ponadto, starosta, w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia, przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002417

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego