NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2023 poz. 412)

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2023 poz. 412)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który został przygotowany na podstawie zreformowanej wspólnej polityki rolnej i nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej zakładających finansowanie różnych interwencji objętych Planem Strategicznym przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  • Ustawa szczegółowo określa zadania podmiotów realizujących Plan Strategiczny, tj. ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządów województw, zasady przyznawania pomocy finansowej w drodze decyzji administracyjnej i na podstawie umowy oraz pomocy technicznej, zasady przeprowadzania kontroli (administracyjnej i na miejscu), zasady wdrażania instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej (KSOW+).
  • Zgodnie z ustawą samorząd województwa może powierzyć wykonywanie zadań jednostki regionalnej innemu podmiotowi na podstawie umowy.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000412

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego