NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2023 poz. 967)

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2023 poz. 967)

A+ A-

Opis wybranych zmian: 

 • Ustawa wprowadza liczne uproszczenia procedur administracyjnych, na które rolnicy 
  napotykają w procesie budowlanym, ułatwienie procesu inwestycyjno-budowlanego, 
  prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych, w tym zmniejszenie kosztów ich 
  realizacji, a także ułatwienie rolnikom indywidualnym pozyskiwania wsparcia 
  realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej. 
  Zgodnie z ustawą nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedyne zgłoszenia 
  budowy, budowa:
  1. naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie 
   większej niż 15 m;
  2. jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, 
   związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości 
   konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar 
   oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
   zaprojektowane;
  3. obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża, o maksymalnej 
   pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów 
   morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 
   3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

 

 • Ustawa przewiduje również, aby do zgłoszenia budowy ww. obiektów zamiast projektu 
  budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania 
  zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz 
  bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki 
  i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez 
  projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

 • Ustawa zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania 
  zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej 
  konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy 
  rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których 
  obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
  zaprojektowane.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000967


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego